Memòria gastronòmica intercultural

estrella

Volem crear un corpus amb la memòria gastronòmica intercultural de les persones que vivim a Barcelona, que mostri el mapa gastronòmic intercultural real de Barcelona.