Catering

Creació de menús interculturals per a servei de càterings i coffee-breaks per a entitats, grups, associacions, pop-up events.